නිසල චිත්ත - "නොසැලෙන සැනසීමට බෞද්ධ චිකිත්සාව" කැළුම් සෞම්‍යසිරි මහතා මෙහෙයවන ලද වැඩමුළුව

විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සහෝදර සංගමය මඟින් සංවිධානය කරන ලද "නිසල චිත්ත" වැඩසටහන් මාලාව යටතේ

"නොසැලෙන සැනසීමට බෞද්ධ චිකිත්සාව" තේමා කොටගෙන ප්‍රවීන මනෝවිද්‍යා උපදේශක කැළුම් සෞම්‍යසිරි මහතා විසින් මෙහෙයවන ලද වැඩමුළුව.


"විශාදය හෙවත් Depression පිළිබඳ ව බුදු දහම හා බටහිර මනෝ විද්‍යාවට අනුකූලව දැනගනිමු."

"තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය තුළින් තාරුණ්‍යයේ 'මාර ප්‍රශ්න' විසඳාගමු"

දෙවන වැඩමුළුව

පළමු වැඩමුළුව