🏆 දළදා නැණමිණ තරගාවලිය 🏆

උතුම් වූ ඇසළ පෙරහර මංගල්‍ය නිමිති කොටගෙන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සහෝදර සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන "සෙංකඩගලපුර ශ්‍රී දළදා පෙරහර හා නුවර යුගය" යන මාතෘකාව යටතේ පවත්වනු ලබන " දළදා නැණමිණ" අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරඟාවලිය සඳහා සහබාගී වූ ඔබ සියලූමදෙනාට ස්තූතී!

තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහී තරඟකරුවන්,

පළමු ස්ථානය -

W.S.S.M වීරකෝන්

ශාස්ත්‍ර පීඨය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

දෙවන ස්ථානය -

H.C.J.ගමගේ

වෛද්‍ය පීඨය

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

තෙවන ස්ථානය -

K.A.ඉසුරු අනුරාධ කොඩිතුවක්කු

ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨය

රජරට විශ්වවිද්‍යාලය

ජයග්‍රාහී ඔබ සියලූම දෙනාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.