‘දම්පල් අභිමන්’ සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් කථික තරඟාවලිය


පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සහෝදර සංගමයේ 25 වන සංවත්සරයට සමගාමීව ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්පාල තුමාගේ 155 වන ජන්ම වර්ෂ සංවත්සරය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ ‘දම්පල් අභිමන්’ සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් කථික තරඟාවලිය පසුගිය දෙසැම්බර් 15වන දා දිස්ත්‍රික්ක 17ක සිසු සිසුවියන්⁣ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතාමත් සාර්ථකව පැවැත්විණි.

[Editing, reproducing and re-using the images for commercial purpose or otherwise without permission of “BBA.FOS Media” are strictly prohibited] | All Rights Reserved

Photographed by: Prabash Premarathna